Categorieën
Uncategorized

Junioren Clubkampioenschappen 2008

Op 22 mei was het weer zover, zoals ieder jaar werden alle jeugdleden weer uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen. Het werd, zoals in het volgende verslag te lezen is, een sportieve en spannende strijd om de nieuw ingevoerde wisselbeker, die speciaal voor deze gelegenheid uit Spanje
geïmporteerd werd, door enige van onze senioren leden. (hiervoor onze speciale dank).

Het bleek dat uiteindelijk 8 junioren de sportieve strijd met elkaar aangingen. Er werd gespeeld in twee poules, In poule 1 speelden Jarno van Bussel, Marieke de Haas, Bram Smulders en Stef Verrijt. Uiteindelijk werd in deze poule Jarno de winnaar, en Stef  werd tweede. Zij gingen dan ook naar de kruisfinales. Bram en Marieke werden respectievelijk 3e en 4e. In poule 2, speelden Maurice Swinkels, Joran Vervuurt, Gijs Joosten en Ruben Martens tegen elkaar. In de poule werd Maurice de winnaar en Ruben tweede. Joran en Gijs werden 3 en 4.

De kruisfinales leverden uiteindelijk na een spannende strijd twee finalisten op. Dit werden Jarno en Maurice. In de kleine finale moesten Stef en Ruben samen uitmaken wie nummer 3 zou worden. De anderen speelden zo ook nog een troostronde om de uiteindelijke ranglijst te bepalen.

Na een sterk gespeelde finale kon Jarno de felbevochten wisselbeker mee naar Heusden nemen. Hij versloeg Maurice nipt in een spannende viersetter met de stand 8-11 / 11-7 / 12-10/11-8.

De strijd om de derde plaats tussen Stef en Ruben was nog spannender. Ruben kon maar net van Stef winnen in 5 sets. De laatste set eindigde in 12-14.

Joran en Marieke speelden om de vijfde en de zesde plaats. Marieke won ook in een zeer spannende 5 setter. En werd eerste dame. Proficiat Marieke.

Bram en Gijs gingen er tegenaan om de 7e en 8e plaats. En vol enthousiasme kon Bram uiteindelijk van Gijs winnen in drie sets.

De uitslag:

 1. Jarno van Bussel
 2. Maurice Swinkels
 3. Ruben Martens
 4. Stef Verrijt
 5. Marieke de Haas
 6. Joran Vervuurt
 7. Bram Smulders
 8. Gijs Joosten

Na de prijsuitreiking, de wisselbeker voor Jarno en een snoepzak voor iedereen die meegedaan had, ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis. We gaan er van uit dat het volgend jaar weer een even groot succes wordt als dit jaar.

Groetjes,

Toon van Loon

Categorieën
Uncategorized

2e Team van ATTV’71 Kampioen

Op donderdag 17 april j.l. is het 2e team van tafeltennisvereniging ATTV’71, bestaande uit  Walther Roelen, Ton van Bussel, Wesley Ketelaars, Wim van Kemenade en Robin Swinkels verrassend kampioen geworden in de 6e klasse van de NTTB, waarvoor ze de afgelopen
week in de bloemetjes zijn gezet.

Daar hun naaste concurrent Budilia een week eerder kostbare punten heeft laten liggen hadden zij alsnog kans om kampioen te worden tenzij er met 7-3 gewonnen werd van Taveres uit Eindhoven.

En zoals een echte ATTV-er betaamd werd er dus ook met 7-3 gewonnen en is de promotie naar de 5e klasse een feit.

kampioenen
Categorieën
Uncategorized

Senioren Introductie Avond

De op 24 april 2008 door ATTV’71 georganiseerde Introductie Avond was geen groot succes maar wel heel gezellig.

Deze zogenoemde introductrie avond was bedoeld om aspirant seniorleden een kans te geven om kennis te maken met tafeltennis in het algemeen en met ATTV’71 in het bijzonder.

Categorieën
Uncategorized

Notulen van de jaarvergadering 2007 (over 2006 dus)

Beste leden en belangstellenden, zaterdag 12 april aanstaande wordt de gebruikelijke jaarvergadering van ATTV’71 gehouden. Om je hierop te kunnen voor bereiden worden hier de notulen van vorig jaar gepubliceerd.

Notulen jaarvergadering ATTV’71 2006 gehouden op 14-april-2007   

20:20  Opening
Opening door de voorzitter Peter Verweijen
De voorzitter heet allen welkom op de jaarvergadering en aansluitende feestavond. Er wordt geen presentielijst gemaakt maar er zijn voldoende leden om besluiten te kunnen nemen. 

20:22  Notulen
De notulen van de jaarvergadering ATTV’71 2005 gehouden in april 2006 worden goedgekeurd 

20:25  Kascontrole           
De kascontrolecommissie (Toon van Loon en Tonneke van Bussel) keurt de stukken en administratie na een correctieronde in orde.           
De nieuwe kascommissie wordt benoemd Tonneke van Bussel en
Jean-Paul Kanters zullen volgend jaar de boekhouding controleren. 

20:26  Financieel verslag
Het financieel verslag wordt besproken en hierbij wordt de nadrukkelijke zorg voor de toekomst uitgesproken. Als het ledental niet stijgt en er geen wegen voor sponsoring worden gevonden of hersteld zal er een tekort ontstaan. De penningmeester vraagt de leden een mandaat voor een contributieverhoging met 3 euro. De leden geven het bestuur unaniem dit mandaat. 

20:35  Jaarverslag           
In tegenstelling tot andere jaren is er een algemeen verslag, in plaats van een door de secretaris en een door de wedstrijdsecretaris, wat wordt voorgelezen door de secretaris. 

20:40  Bestuursmededelingen

 1. Bedankjes
  • Voor Toon van Loon voor weer een jaar trouwe dienst als   jeugdtrainer. 
  • Voor Jean Paul Kanters voor geregelde training van de senioren.
  • Voor Marjo Roelen voor de begeleiding van de mensen van ‘de Dommel’. Hierbij wordt tevens medegedeeld dat Marjo na jaren trouwe dienst aan et eind van het seizoen stopt. We dienen dus op korte termijn vervanging te regelen als we de leden van ‘de Dommel’niet willen verliezen.
 2. Huldiging
  • Peter Verweijen is sinds 1 augustus 2006 al 25 jaar lid en wordt bedankt voor zijn trouwe lidmaatschap en gehuldigd. 
 3. Vrijwilligers
  • Als een uitbreiding van de capaciteit van het bestuur worden er, voor verschillende niet direct bestuurlijke taken, vrijwilligers gevraagd. Wim van Kemenade en Toon van Loon melden zich aan. Activiteiten die met name door deze vrijwilligers zullen worden ondersteund zijn:
   • Centercourt sponsoring
   • Scholentoernooi. Hierbij wordt door Wim geopperd om dit al snel te gaan regelen. Om met de informatie niet te kort voor en met het toernooi niet te kort na de vakantie
    uit te komen.
   • De organisatie van een ex-leden toernooi en dan met name ex-jeugdleden.
   • Toernooi voor leerlingen van het Varendonk, hiervoor zullen de leraren lichamelijke opvoeding worden benaderd.
   • Sam Sara polsen
   • Komeet polsen
   • Wellicht starten met een regelmatige in de bladen aan te kondigen open trainingsavond. Hiervoor zullen Toon en Jean-Paul de trekkers zijn.
   • Familie-avond organiseren aan het eind van het jaar.
   • Indien een item doorgaat dit ook op de site vermelden.
 4.  Contributie 60+
  • Het bestuur heeft de vraag gekregen om de contributie voor 60+ leden te verlagen. Gezien de financiële situatie van de vereniging vindt men dit geen goed idee. Alleen als we bij de gemeente of een andere instantie subsidie voor bijvoorbeeld 55+ers kunnen krijgen zal een en ander worden heroverwogen.
 5. Steunende leden
  • Voorgesteld wordt de contributie voor steunende leden te verhogen naar 10 Euro per half jaar, ingaand in 2008. Hiertoe wordt door de vergadering besloten.
 6. Jeugd en ‘de Dommel’
  • Carmen en Mieke gaan Toon regelmatig helpen met de begeleiding van de jeugd. Voor ‘de Dommel’ wordt zoals eerder al vermeld naar een of meerdere nieuwe vrijwilligers gezocht. 

21:17  Website           
Toon van Loon oppert het idee om een item op de website te beginnen
waaraan elk lid na elkaar een bijdrage mag/kan leveren. Besloten wordt
het item ‘de Muis’ te noemen. 

21:19  Bestuursverkiezing            
Peter Verweijen (voorzitter) en Peer van Kemenade (wedstrijdsecretaris)
zijn niet aftredend. Walther Roelen (secretaris/penningmeester) treedt af
en stelt zich niet herkiesbaar.
Wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie?
Toon van Loon meldt zich aan als en is bereid om de functie van
penningmeester op zich te nemen.
Voor de functie van secretaris meldt niemand zich aan waarna Walther
Roelen zich bereid verklaart deze functie in ieder geval voorlopig te blijven vervullen. 

21:30  Rondvraag
Geen items voor de rondvraag 

21:31  Sluiting
Sluiting door de voorzitter 

21:32  De feestavond kan beginnen.

Categorieën
Uncategorized

ATTV’71 bedankt ONA en SOCA

Een tijdje geleden kregen wij twee nieuwe en bijzonder goede tafeltennistafels. Een van deze tafels werd gesponsord door Stichting ONA en de tweede door SOCA. Afgelopen donderdag 27 maart 2008 hadden wij beiden uitgenodigd en hebben wij hen officieel bedankt.

Ook via deze weg nogmaals hartelijk bedankt wij zijn er erg blij mee en zullen er dankbaar gebruik van maken.

Onderstaand wat foto’s die die avond genomen zijn.

Categorieën
Uncategorized

Open Astense en Deurnese kampioenschappen 2007

De jaarlijkse ‘Open Astense en Deurnese kampioenschappen’ zijn deze keer op 21 oktober gehouden.

Hier vind je enkele foto’s van dit geslaagde evenement dat we weer
samen met Tafeltennis vereniging Deurne organiseerden.
Helaas is er op de foto’s een datum afgedrukt die niet klopt.

Categorieën
Uncategorized

Scholentoernooi 2007

Zondag 23 september organiseerde ATTV’71 het scholentoernooi voor groep 7 en 8 van alle Astense Basisscholen. Hieronder alvast een kort verslag en foto’s van dit toernooi.

Kampioen scholentoernooi 2007

Is geworden ’t Lover!  (team 1)

Deze wisselbeker is nu dus het bezit van ’t Lover maar wie wordt voor het komende jaar de nieuwe trotse bezitter. Waar heeft de wisselbeker al gestaan????

2003 Voordeldonk
2004 Anthonius
2005 Horizon
2006 Bonifatius
2007 ’t Lover

Het scholen toernooi van 2007 begon zoals ondertussen te doen gebruikelijk met een redelijke chaos bij de organisatie. De schema’s bleken niet helemaal te kloppen en de gebruikelijke vragen van waar moet ik spelen en hoe laat konden soms maar moeilijk worden beantwoord. Echter door de inspanningen van Wim, Jean-Paul en Walther kwam alles uiteindelijk toch goed en kon er begonnen worden aan wat uiteindelijk toch een geslaagde middag zou worden.

Met veel enthousiasme en inzet werd er in vier poules gestreden om de eerste plaats die recht zou geven op een plek in de halve finale. We begonnen wat te laat maar door de strakke uitvoering van het tijdschema begonnen de halve finales toch redelijk op tijd, mede doordat Carmen streng doch rechtvaardig de tijdklok voor de wedstrijden hanteerde.

De finale ging uiteindelijk tussen ’t Lover 1 en Voordeldonk 4 waarbij zoals al gemeld ’t Lover met de hoogste eer ging strijken.

De troostfinale om de derde en vierde plaats werd gewonnen door de Horizon 1 waardoor Deken van Hout 3 uiteindelijk vierde werd.

Al met al was het weer de moeite waard en voor herhaling vatbaar dus op naar het Scholentoernooi 2008.

Hieronder een verzameling foto’s van het Scholentoernooi 2007.

Categorieën
Uncategorized

Clubkampioenschappen Jeugd 2007

In een geweldig spannende en faire strijd hebben de jeugdspelers van ATTV, onderling op donderdag 24 mei, uitgemaakt wie zich voor een jaar clubkampioen van onze vereniging mag noemen. In eerste instantie werd er in twee poule`s uitgemaakt wie er naar de finale poule en wie er naar de troostronde ging. Na drie spannende wedstrijden bleek dat Jarno, Maurice, Jon en Rick, naar de finale gingen. Stef, Bart, Bert en Bram gingen naar de troostronde. Alle spelers speelden in de groepen weer tegen elkaar. Zowel in de finale groep als in de verliezersronde werd na zware strijd de volgende uitslag bepaald.

 1. Jarno van Bussel
 1. Maurice Swinkels
 2. Rick Vervoordeldonk
 3. Jon Croes
 4. Bram Smulders
 5. Bert Klomp
 6. Stef Verrijt
 7. Bart van Loon

Na deze uitputtingsslag in subtropische temperaturen, werden de prijzen uitgereikt door Peter Verweijen en Toon van Loon. Een ieder ging tevreden naar huis, of met een beker of met een medaille als aandenken, aan dit gezellige clubkampioenschap.

Uiteraard was het leuk dat er ook dit jaar weer enige echte fans aanwezig waren om hun idolen te ondersteunen. Rest mij nog de vrijwilligsters te bedanken, die deze avond tot een groot succes gemaakt hebben. Bedankt Mieke en Carmen.

Hopelijk wordt het senior

en clubkampioenschap een even groot succes.

Mvg.

Toon van Loon

Categorieën
Uncategorized

Competitie 2007

De eerste competitie wedstrijden zitten er al weer op. En zoals je in de competitieschema’s met uitslagen kunt zien hebben al onze teams al gewonnen.

Het zou leuk zijn als er soms wat verslagen van competitie wedstrijden zouden worden geschreven. We zullen ze dan hier publiceren.

Walther

Categorieën
Uncategorized

Materialen

Heeft men interesse in materialen zoals rubbers en frames kan men e.e.a. makkelijk downloaden en bekijken op de website www.vrocosport.nl.

Uiteraard is het mogelijk om deze lijsten tijdens de training te bekijken. men kan de betreffende tabellen met gegevens als snelheid, controle, effect en hardheid van de rubbers bij me opvragen. Voor de verdedigende rubbers staat in de tabel ook nog eens het storend effect van 1-10 vermeld. Op het moment dat er interesse is hoor ik het wel.

Mvg.

Toon van Loon