Categorieën
Uncategorized

ATTV’71 Clubkampioenschappen dubbel

Hallo allemaal,

Op 3 juli j.l. was het de laatste trainingsavond. Daarom had ik, Carmen Bukkems, tijdens de clubkampioenschappen op 29 mei, voorgesteld om eens een keer clubkampioenschappen dubbel te organiseren. Dit vond iedereen een goed idee, dus mocht ik het organiseren.

We begonnen de avond met 4 teams.

1 team bestond uit 3 personen, maar dat mocht de pret niet drukken.
De teams waren zo verdeeld:

Team 1: Peter en Carmen
Team 2: Ton en Mieke
Team 3: Walther en Henk
Team 4: Toon, Psemek en Wim.

Carmen ging dankzij Wim van Kemenade wel met 20 blauwe plekken naar huis. Ze had namelijk 19 blauwe plekken op haar been en 1 in haar gezicht. Ik hoop toch wel dat ik volgend jaar samen met Wim mag dubbelen, dan ga ik tenminste zonder blauwe plekken naar huis. Carmen wou ook nog de hulp inroepen van Tonneke, maar die had haar EHBO koffertje niet bij.

Tot slot nog de eindstand:
Als laatste met 0 punten: Peter en Carmen
Als eerste allemaal met 2 punten:
Ton en Mieke
Walther en Henk
Toon, Psemek en Wim

Het was kei gezellig en zeker voor herhaling vatbaar.

Groetjes van Carmen.

Categorieën
Uncategorized

VAKANTIE

Beste leden,

De zomervakantie is al weer in aantocht. Hierbij wil ik er dan ook graag de aandacht op vestigen dat i.v.m. sluiting van sporthal de Schop en vakantie 03-07 j.l. de laatste training voor de vakantie plaats heeft gevonden. 

De eerste training na de vakantie zal zijn op 21 augustus.
We hopen iedereen dan weer te begroeten. Rest mij een ieder een heel fijne vakantie toe te wensen. Stiekem veel oefenen op alle campings en vakantie parken, en graag afgetraind en met goede zin weer terug op 21-08.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van ATTV `71
Toon van Loon

Categorieën
Uncategorized

ATTV’71 Clubkampioenschappen 2008

Donderdag 29 mei was iedereen om 20.30 uur aanwezig om te strijden voor de titel “clubkampioen 2008”. Jean-Paul was de te kloppen man na zijn vorig jaar behaalde titel. De poule-indeling werd samengesteld aan de hand van de eindstand van de laddercompetitie.

Helaas was toon v. loon tijdens de training met de jeugd geblesseerd geraakt en moest daarom aan de kant blijven zitten.Dit gaf hem wel de gelegenheid om het toernooi perfect te regelen!!In de poules werd hevig gestreden en de eindstand werd:

Poule 1
1ste Jean-Paul
2de Henk
3de Walther
4e Peerke
5e Mieke

Poule 2
1ste John
2de Tonneke
3de Wim
4e Peter
5e Carmen

In de kruisfinale werd Henk verslagen door Jean-Paul. De verrassing viel in de andere wedstrijd: John werd door een superieure Tonneke verslagen.De strijd om de derde en vierde plaats werd een titanen gevecht tussen Henk en John dat door Henk in een vijfsetter in zijn voordeel werd beslist. De strijd om de eerste plaats ging dus tussen Jean-Paul en Tonneke.Ook hier bood Tonneke geweldige tegenstand, maar moest helaas het onderspit delven.Jean-Paul kon dus zijn titel prolongeren en de prachtige wisselbeker in ontvangst nemen.

De volledige eindstand:
1ste Jean-Paul
2de Tonneke
3de Henk
4e John
5e Wim
6e Walther
7e Peter
8e Peerke
9e Mieke
10e Carmen

Categorieën
Uncategorized

Verslag fietstocht ATTV’71 van 22 juni 2008

Zondag 22 juni 2008 vertrokken 4 groepen vanaf ‘de Schop’ om een
door ATTV’771 georganiseerde fietstocht te gaan rijden.
De tocht voerde door de directe omgeving van Asten en Deurne met
als tussenstop museum ‘het Hokske’. Een uit de hand gelopen
prive-verzameling van voornamelijk huishoudelijke spullen van de vorige eeuw vormt de basis van dit museum. Hierdoor zijn er voor velen
zeer herkenbare voorwerpen te zien en kijk je je ogen uit in de
overvolle ruimtes. Hier werd ook de goed verzorgde lunch genoten.
Onderweg waren er ook nog twee tafeltennisspelletjes die door de verschillende groepen fanatiek werden uitgevoerd.

Het eerste spel was een variatie op het bekende ‘rond de tafel’ waarbij de groep zoveel mogelijk de bal in het spel moest houden.

Het tweede spel werd gedaan bij het eindpunt van de tocht bij Mieke Classens thuis. Hier moest individueel de bal zo lang mogelijk worden hoog gehouden terwijl hij telkens een keer op de tafel stuiterde. Onvermoede talenten kwamen hier bij naar voren. De moeder van Gijs lukte het om 139 maal de bal te laten stuiteren en de jury dacht dat dat wel een onovertroffen record zou worden. Het tegendeel was echter waar, Jon hield het 320 keer vol, Bart van Loon 147 keer en Erik van Loon 487 keer waarmee hij het absolute record zette. In de groep van de familie van Kemenade waarin ook Jannie en Kyan
deelnamen werd door Kyan zelfs 90 keer gehaald.

Al met al was de fietstocht een groot succes, enerzijds door de perfecte
organisatie (met dank aan Toon) anderzijds door de gastvrijheid van ‘het Hokske’ en de familie Classens maar zeker ook door het fantastische weer waarbij alleen de felle wind af en toe een minpuntje was.

Op basis van de spellen en het correct afleggen van de route zouden we
een winnende groep kunnen aanwijzen, echter de inzet en de gezelligheid heeft er voor gezorgd dat alle groepen ex equo zijn geeindigd.

Volgend jaar weer ?!!!!?

Walther

Foto’s door en bij Mieke thuis genomen:

Categorieën
Uncategorized

Dubbelkampioenschappen ATTV’71

Zoals jullie weten is het Donderdag 3 Juli aanstaande de laatste trainingsavond voor de vakantie. Daarom wil ik (Carmen Bukkems) een clubkampioenschap dubbel organiseren. Alle senioren kunnen inschrijven of mailen aan carmenbukkems@chello.nl.

De teams zullen gemixed worden samengesteld. Aanvang om 20:00h tot 22:00h Daarna gaan we gezellig de vakantie indrinken.

Met vriendelijke groet,

Carmen Bukkems

Categorieën
Uncategorized

Junioren Clubkampioenschappen 2008

Op 22 mei was het weer zover, zoals ieder jaar werden alle jeugdleden weer uitgenodigd voor de jaarlijks terugkerende clubkampioenschappen. Het werd, zoals in het volgende verslag te lezen is, een sportieve en spannende strijd om de nieuw ingevoerde wisselbeker, die speciaal voor deze gelegenheid uit Spanje
geïmporteerd werd, door enige van onze senioren leden. (hiervoor onze speciale dank).

Het bleek dat uiteindelijk 8 junioren de sportieve strijd met elkaar aangingen. Er werd gespeeld in twee poules, In poule 1 speelden Jarno van Bussel, Marieke de Haas, Bram Smulders en Stef Verrijt. Uiteindelijk werd in deze poule Jarno de winnaar, en Stef  werd tweede. Zij gingen dan ook naar de kruisfinales. Bram en Marieke werden respectievelijk 3e en 4e. In poule 2, speelden Maurice Swinkels, Joran Vervuurt, Gijs Joosten en Ruben Martens tegen elkaar. In de poule werd Maurice de winnaar en Ruben tweede. Joran en Gijs werden 3 en 4.

De kruisfinales leverden uiteindelijk na een spannende strijd twee finalisten op. Dit werden Jarno en Maurice. In de kleine finale moesten Stef en Ruben samen uitmaken wie nummer 3 zou worden. De anderen speelden zo ook nog een troostronde om de uiteindelijke ranglijst te bepalen.

Na een sterk gespeelde finale kon Jarno de felbevochten wisselbeker mee naar Heusden nemen. Hij versloeg Maurice nipt in een spannende viersetter met de stand 8-11 / 11-7 / 12-10/11-8.

De strijd om de derde plaats tussen Stef en Ruben was nog spannender. Ruben kon maar net van Stef winnen in 5 sets. De laatste set eindigde in 12-14.

Joran en Marieke speelden om de vijfde en de zesde plaats. Marieke won ook in een zeer spannende 5 setter. En werd eerste dame. Proficiat Marieke.

Bram en Gijs gingen er tegenaan om de 7e en 8e plaats. En vol enthousiasme kon Bram uiteindelijk van Gijs winnen in drie sets.

De uitslag:

 1. Jarno van Bussel
 2. Maurice Swinkels
 3. Ruben Martens
 4. Stef Verrijt
 5. Marieke de Haas
 6. Joran Vervuurt
 7. Bram Smulders
 8. Gijs Joosten

Na de prijsuitreiking, de wisselbeker voor Jarno en een snoepzak voor iedereen die meegedaan had, ging iedereen met een tevreden gevoel naar huis. We gaan er van uit dat het volgend jaar weer een even groot succes wordt als dit jaar.

Groetjes,

Toon van Loon

Categorieën
Uncategorized

2e Team van ATTV’71 Kampioen

Op donderdag 17 april j.l. is het 2e team van tafeltennisvereniging ATTV’71, bestaande uit  Walther Roelen, Ton van Bussel, Wesley Ketelaars, Wim van Kemenade en Robin Swinkels verrassend kampioen geworden in de 6e klasse van de NTTB, waarvoor ze de afgelopen
week in de bloemetjes zijn gezet.

Daar hun naaste concurrent Budilia een week eerder kostbare punten heeft laten liggen hadden zij alsnog kans om kampioen te worden tenzij er met 7-3 gewonnen werd van Taveres uit Eindhoven.

En zoals een echte ATTV-er betaamd werd er dus ook met 7-3 gewonnen en is de promotie naar de 5e klasse een feit.

kampioenen
Categorieën
Uncategorized

Senioren Introductie Avond

De op 24 april 2008 door ATTV’71 georganiseerde Introductie Avond was geen groot succes maar wel heel gezellig.

Deze zogenoemde introductrie avond was bedoeld om aspirant seniorleden een kans te geven om kennis te maken met tafeltennis in het algemeen en met ATTV’71 in het bijzonder.

Categorieën
Uncategorized

Notulen van de jaarvergadering 2007 (over 2006 dus)

Beste leden en belangstellenden, zaterdag 12 april aanstaande wordt de gebruikelijke jaarvergadering van ATTV’71 gehouden. Om je hierop te kunnen voor bereiden worden hier de notulen van vorig jaar gepubliceerd.

Notulen jaarvergadering ATTV’71 2006 gehouden op 14-april-2007   

20:20  Opening
Opening door de voorzitter Peter Verweijen
De voorzitter heet allen welkom op de jaarvergadering en aansluitende feestavond. Er wordt geen presentielijst gemaakt maar er zijn voldoende leden om besluiten te kunnen nemen. 

20:22  Notulen
De notulen van de jaarvergadering ATTV’71 2005 gehouden in april 2006 worden goedgekeurd 

20:25  Kascontrole           
De kascontrolecommissie (Toon van Loon en Tonneke van Bussel) keurt de stukken en administratie na een correctieronde in orde.           
De nieuwe kascommissie wordt benoemd Tonneke van Bussel en
Jean-Paul Kanters zullen volgend jaar de boekhouding controleren. 

20:26  Financieel verslag
Het financieel verslag wordt besproken en hierbij wordt de nadrukkelijke zorg voor de toekomst uitgesproken. Als het ledental niet stijgt en er geen wegen voor sponsoring worden gevonden of hersteld zal er een tekort ontstaan. De penningmeester vraagt de leden een mandaat voor een contributieverhoging met 3 euro. De leden geven het bestuur unaniem dit mandaat. 

20:35  Jaarverslag           
In tegenstelling tot andere jaren is er een algemeen verslag, in plaats van een door de secretaris en een door de wedstrijdsecretaris, wat wordt voorgelezen door de secretaris. 

20:40  Bestuursmededelingen

 1. Bedankjes
  • Voor Toon van Loon voor weer een jaar trouwe dienst als   jeugdtrainer. 
  • Voor Jean Paul Kanters voor geregelde training van de senioren.
  • Voor Marjo Roelen voor de begeleiding van de mensen van ‘de Dommel’. Hierbij wordt tevens medegedeeld dat Marjo na jaren trouwe dienst aan et eind van het seizoen stopt. We dienen dus op korte termijn vervanging te regelen als we de leden van ‘de Dommel’niet willen verliezen.
 2. Huldiging
  • Peter Verweijen is sinds 1 augustus 2006 al 25 jaar lid en wordt bedankt voor zijn trouwe lidmaatschap en gehuldigd. 
 3. Vrijwilligers
  • Als een uitbreiding van de capaciteit van het bestuur worden er, voor verschillende niet direct bestuurlijke taken, vrijwilligers gevraagd. Wim van Kemenade en Toon van Loon melden zich aan. Activiteiten die met name door deze vrijwilligers zullen worden ondersteund zijn:
   • Centercourt sponsoring
   • Scholentoernooi. Hierbij wordt door Wim geopperd om dit al snel te gaan regelen. Om met de informatie niet te kort voor en met het toernooi niet te kort na de vakantie
    uit te komen.
   • De organisatie van een ex-leden toernooi en dan met name ex-jeugdleden.
   • Toernooi voor leerlingen van het Varendonk, hiervoor zullen de leraren lichamelijke opvoeding worden benaderd.
   • Sam Sara polsen
   • Komeet polsen
   • Wellicht starten met een regelmatige in de bladen aan te kondigen open trainingsavond. Hiervoor zullen Toon en Jean-Paul de trekkers zijn.
   • Familie-avond organiseren aan het eind van het jaar.
   • Indien een item doorgaat dit ook op de site vermelden.
 4.  Contributie 60+
  • Het bestuur heeft de vraag gekregen om de contributie voor 60+ leden te verlagen. Gezien de financiële situatie van de vereniging vindt men dit geen goed idee. Alleen als we bij de gemeente of een andere instantie subsidie voor bijvoorbeeld 55+ers kunnen krijgen zal een en ander worden heroverwogen.
 5. Steunende leden
  • Voorgesteld wordt de contributie voor steunende leden te verhogen naar 10 Euro per half jaar, ingaand in 2008. Hiertoe wordt door de vergadering besloten.
 6. Jeugd en ‘de Dommel’
  • Carmen en Mieke gaan Toon regelmatig helpen met de begeleiding van de jeugd. Voor ‘de Dommel’ wordt zoals eerder al vermeld naar een of meerdere nieuwe vrijwilligers gezocht. 

21:17  Website           
Toon van Loon oppert het idee om een item op de website te beginnen
waaraan elk lid na elkaar een bijdrage mag/kan leveren. Besloten wordt
het item ‘de Muis’ te noemen. 

21:19  Bestuursverkiezing            
Peter Verweijen (voorzitter) en Peer van Kemenade (wedstrijdsecretaris)
zijn niet aftredend. Walther Roelen (secretaris/penningmeester) treedt af
en stelt zich niet herkiesbaar.
Wie meldt zich aan voor een bestuursfunctie?
Toon van Loon meldt zich aan als en is bereid om de functie van
penningmeester op zich te nemen.
Voor de functie van secretaris meldt niemand zich aan waarna Walther
Roelen zich bereid verklaart deze functie in ieder geval voorlopig te blijven vervullen. 

21:30  Rondvraag
Geen items voor de rondvraag 

21:31  Sluiting
Sluiting door de voorzitter 

21:32  De feestavond kan beginnen.

Categorieën
Uncategorized

ATTV’71 bedankt ONA en SOCA

Een tijdje geleden kregen wij twee nieuwe en bijzonder goede tafeltennistafels. Een van deze tafels werd gesponsord door Stichting ONA en de tweede door SOCA. Afgelopen donderdag 27 maart 2008 hadden wij beiden uitgenodigd en hebben wij hen officieel bedankt.

Ook via deze weg nogmaals hartelijk bedankt wij zijn er erg blij mee en zullen er dankbaar gebruik van maken.

Onderstaand wat foto’s die die avond genomen zijn.